Με χαρά μεγάλη ανακοινώνουμε στα μέλη μας την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας
του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Εργαζόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. με τον
Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Δ.Ε.Η. (Π.Σ.ΥΠ.– Δ.Ε.Η.), για την συνεργασία μας
στο συνολικό πεδίο δραστηριοποίησης και των δύο Συνεταιρισμών.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον Πρόεδρο Βασίλη Δημητροκάλλη και τον
Γραμματέα Νίκο Προκόπη, από πλευράς του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού
Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Ε.Φ.Κ.Α. και τον Πρόεδρο Γιάννη Αβραμίδη και τον Γραμματέα
Γιάννη Λάμπρου, από την πλευρά του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Δ.Ε.Η.

Η συνέργεια αυτή, θα προσδώσει περαιτέρω δυναμική και στους δύο Συνεταιρισμούς,
δίνοντας στα μέλη μας την δυνατότητα να απολάβουν ισότιμα της ευρείας γκάμας ειδών
και υπηρεσιών που παρέχει ένας δυναμικός και εύρωστος Συνεταιρισμός όπως αυτός της
Δ.Ε.Η. στα μέλη του, όπως θα μπορούν και τα δικά τους μέλη να χρησιμοποιούν τις δικές
μας παροχές σε είδη και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα μπορούμε να συνεχίσουμε τις
αντίστοιχες συζητήσεις με άλλους ομοειδείς Συνεταιρισμούς.

Σύντομα και μετά την μηχανογραφική προσαρμογή που απαιτείται για την διασύνδεση των
συστημάτων, παράλληλα και με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της βάσης των
μελών μας, θα είμαστε σε θέση να σας γνωρίσουμε την διαδικασία μέσω της οποίας θα
μπορούν τα μέλη μας, όπως αντίστοιχα και αυτά του Π.Σ.ΥΠ.– Δ.Ε.Η., να απολαμβάνουν
αμφότεροι τους καρπούς αυτής της σύμβασης.