Η συνεργασία «ΜΑΖΙ»  του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Εργαζόμενων Ε.Φ.Κ.Α.  με τους αντίστοιχους της Alpha Bank, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υπουργείου Πολιτισμού συνεχίζει να ξεδιπλώνει τις παροχές της.

Τώρα, προσφορά ασφάλισης οχημάτων για τα μέλη μας σε προνομιακές τιμές  : αυτοκίνητο από 75€ /εξάμηνο και μοτοσυκλέτα από 53€/εξάμηνο !!

Δείτε τις λεπτομέρειες και συμπληρώστε το σχετικό έντυπο αναγκών για ασφάλιση οχήματος,  για την προσφορά στο δικό σας όχημα ή καλέστε για λεπτομέρειες στο 2109227703-4.  

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ