Ολοήμερο Χριστουγεννιάτικο παζάρι

 Αυθόρμητα και με χαρά ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, συμμετέχει στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι που γίνεται για την ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Τα δικά μας δώρα μαζί με των υπολοίπων θα είναι εκεί γι αυτή την σημαντική προσπάθεια.

Στηρίξτε την με θέρμη