+30 210 5247 878, 210 5239 425
Βηλαρά 2, Αθήνα 10437, Ελλάδα

Σκοπός

ΕΦΚΑ

Σκοπός

Ο Συνεταιρισμός αποβλέπει και έχει ως στόχους την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και την επαγγελματική ανέλιξη των μελών του. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την ενίσχυση του εισοδήματος των μελών του και μέσω των δραστηριοτήτων, τη δημιουργία συνεργατικού πνεύματος μεταξύ τους μέσα από τη Συνεργατική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την επιτυχία των σκοπών και την υλοποίηση των στόχων του, ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται ενδεικτικά:

  1. Προμηθεύει καταναλωτικά και άλλα κυρίως βασικά αγαθά για την κάλυψη των βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών καθώς και διαρκή καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.
  2. Παρέχει διατακτικές προμήθειας αγαθών από συμβεβλημένες οικονομικές μονάδες, καλύπτοντας ανάγκες τους που δεν μπορούν να προμηθευτούν από το κατάστημα του Συνεταιρισμού.
  3. Μεριμνά και φροντίζει για την επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση, καθώς και για την πνευματική και ηθική εξύψωση αυτών.
  4. Θέτει σε λειτουργία Πρατήρια – Καταστήματα διάθεσης καταναλωτικών και λοιπών βασικών αγαθών για τα μέλη του με ευνοϊκές διευκολύνσεις.
  5. Παρέχει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες ομαδικών ασφαλίσεων και υγείας.