+30 210 5247 878, 210 5239 425
Βηλαρά 2, Αθήνα 10437, Ελλάδα

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΕΦΚΑ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε κάποιες βασικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του Συνεταιρισμού μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Για να γίνετε μέλος του Π.Σ. ΕΦΚΑ , πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής, την οποία θα βρείτε στο site μας και στο Πρατήριό μας, επιδεικνύοντας αστυνομική ταυτότητα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
Η συνεταιριστική μερίδα ανέρχεται σε 30,00 ευρώ κι αποπληρώνεται μέχρι και σε 15 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με αντίστοιχη κράτηση από τον μισθό ή την σύνταξη του μέλους μας, αποτελώντας τη μόνη τακτική καταβολή για τον κάθε συνέταιρο, αφού δεν υπάρχει συνδρομή.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στις 1/11/2017 ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωρινή μηνιαία παρακράτηση από τα μέλη μας ποσού ενός (1) ευρώ για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, παρακρατούμενη από τη μισθοδοσία (ή άλλως) των ενεργών υπαλλήλων ή συνταξιούχων μελών μας. Η κάλυψη προσωρινών παγίων εξόδων που αφορούν την αλλαγή της μηχανογραφικής μας εικόνας και σε επίπεδο λογισμικού και στον εξοπλισμό που θα τον υποστηρίζει, στο πλαίσιο της αναγκαίας προσαρμογής του Συνεταιρισμού σε όσα επιτάσσει μια σύγχρονη οικονομική μονάδα, απαιτούν ένα προσωρινής διάρκειας αυξημένο κεφάλαιο κίνησης.
Η προσωρινή αυτή κατάθεση θα επιστραφεί στα μέλη μας με δύο τρόπους : είτε συμψηφιζόμενη με αγορές από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού (μετά την κατάθεση της τελευταίας (24ης) δόσης) και σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση του παραπάνω μέτρου θα επιστραφεί από το κεφαλαιοποιημένο έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΓΟΡΕΣ
Τα μέλη μας μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους από το Πρατήριό μας, εξοφλώντας με μετρητά, χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες ή με κράτηση σε 5 μηνιαίες δόσεις από τον μισθό ή την σύνταξή τους. Επίσης μπορούν να αξιοποιήσουν τις συμβάσεις του Συνεταιρισμού μας ή του συνεργαζόμενου μαζί μας Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Π.ΣΥ.Π.-Δ.Ε.Η.) για αγορές εξοφλούμενες σε δόσεις με την χρήση διατακτικών από μια ευρεία σειρά επιλεγμένων επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα.

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ
Οι διατακτικές εκδίδονται για χρήση των μελών μας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για το αιτούμενο ποσό ή ποσά και συνολικά πάντα εντός του πιστωτικού ορίου (800€ για τον κάθε συνέταιρο). Χορηγούνται από το Πρατήριό μας στην Νικηφόρου 16 Αθήνα (για επιχειρήσεις συμβεβλημένες με τον δικό μας Συνεταιρισμό ή αυτόν του Π.ΣΥ.Π.-Δ.Ε.Η.) και χρησιμοποιούνται στην πλήρη τους ονομαστική αξία. Διατακτικές επίσης μπορούν να σταλούν και στα μέλη μας εκτός Αθήνας κατόπιν σχετικής αίτησής τους η οποία υπάρχει αναρτημένη στο site μας, με courier και χρέωση του παραλήπτη. Η παραλαβή διατακτικής από άλλον για λογαριασμό μέλους μας, απαιτεί την προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Τα ποσά για αγορές μέσω διατακτικών εξοφλούνται με παρακράτηση από τον μισθό ή την σύνταξη του μέλους μας και σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όσες προβλέπει η υπάρχουσα σύμβασή με την επιχείρηση στην οποία χρησιμοποιούνται.