+30 210 5247 878, 210 5239 425
Βηλαρά 2, Αθήνα 10437, Ελλάδα

Όργανα διοίκησης

ΕΦΚΑ

Όργανα διοίκησης

Ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισμού αποτελεί η Γενική Συνέλευση των μελών του, τα οποία μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια (1) φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό του, του οποίου η θητεία είναι τετραετής και αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον έως εννέα (9) μέλη, και του Εποπτικού Συμβουλίου του, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή των μελών τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Μετά τις εκλογές της 13/6/2018 και τη συγκρότηση σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7μελές και το Εποπτικό συμβούλιο είναι 3μελές.

Διοικητικό Συμβούλιο :

  • Πρόεδρος – Δημητροκάλλης Βασίλειος
  • Αντιπρόεδρος – Νιαρχάκου Ελένη
  • Γραμματέας – Προκόπης Νικόλαος
  • Ταμίας – Λάκκα Ιφιγένεια
  • Μέλος – Χατζηζαφειρίου Γιάννης
  • Μέλος – Περιστέρη Περσεφόνη
  • Μέλος – Δερμιτζάκη Αικατερίνη

Εποπτικό Συμβούλιο :

  • Πρόεδρος – Κούτας Κωνσταντίνος
  • Μέλος – Μητσιάλη Δήμητρα
  • Μέλος – Πετράς Γεώργιος